Cantica Nova är en ensemble vars inriktning är vokal musik från renässansen (av franskans renaissance "pånyttfödelse").
Detta är den period då medeltiden avslutades och antikens kulturarv sägs ha återuppväckts. Renässansen pågick från sent 1300-tal till slutet av 1500-talet, och anses ha nått Sverige först på 1500-talet.

Musiken under renässansen kännetecknas bland annat av att den börjar bli flerstämmig. Den kyrkliga musiken lånar ofta in melodier från den profana världen, medan allt färre verk påverkas av den gregorianska enstämmiga sången. Läs gärna mer här.

Musiken kunde nu också spridas med hjälp av den nya boktryckar- konsten och utvecklades parallellt i Mellaneuropa och England. Detta resulterade i ett otal mässor, motetter, madrigaler och chansons av skickliga kompositörer vilket vi har glädje av idag.

Cantica Nova finns också på Facebook, bli gärna ett fan.
 

Medlemmar:

Julia Hammarström
René Ojeda

Anita Admund
Inita Hevlér

Roland Blom
Kenneth Carlonberg

Catarina Ulfgren
Åsa Meurling

Körledare:

Ghlenn W Lindquisth